Koliko je ugodna naša zona komfora?

Većina klijenata koji mi dolaze žele nešto promijeniti. Većinom na privatnom, a ponekad i poslovnom planu. Često govoreći o promjeni, govore i o riziku koji ona donosi. Ponekad procjene da je rizik za njih prevelik i odustanu od željene promjene. Razmišljajući o promjenama i o rizicima  koje one donose, u oči mi sve više upada glavna kočnica koja ljude sprječava da preuzmu rizik, da izađu iz svoje zone komfora – strah. I dok s divljenjem promatraju one koji su imali dovoljno samopouzdanja i vjere u sebe da prihvate rizik, većina ostaje okružena nevidljivim plaštom straha i ne poduzima ništa da im u životu bude bolje. ]

Svako preuzimanje rizika ima svoje pozitivne i negativne strane. Ipak, važno je zapitati se koja je ukupna dobit poduzimanja promjene i preuzimanja rizika, odnosno odustajanja od nečega zbog postojećeg rizika.

Što se događa kad riskiramo:

 • izlazimo iz svoje zone komfora
 • strah nas je
 • suočavamo se s novonastalim i za nas možda nepoznatim situacijama
 • razvijamo vještine snalaženja u životno izazovnim situacijama
 • stvaramo nova iskustva
 • stvaramo nove prilike
 • stječemo bolji uvid u samog sebe i vlastite želje i interese

Što se događa kada ne riskiramo:

 • ostajemo u zoni komfora
 • ne stječemo nova iskustva
 • prihvaćamo trenutnu životnu situaciju
 • održavamo status quo, ne stvaramo nove prilike
 • osjećamo se sigurnije

Izlazak iz zone komfora, promjena našeg trenutnog stanja, svakako sa sobom nosi rizik. I da, moguće je da promjena koju smo poduzeli ne bude onakva kakvom smo je očekivali. No čini li ju to automatski nedovoljno vrijednom truda? Nije li mnogo rizičnije ostati u trenutnom nezadovoljavajućem stanju i nikada ne ostvariti svoje želje? Nikada ne probati? Nikada se ne izboriti za vlastitu sreću?

Nemojte me krivo shvatiti, ukoliko je za vas vaša zona komfora zadovoljavajuća, to je sasvim uredu. Nema potrebe da stalno nešto mijenjamo i riskiramo. Dapače, prekrasno je ako ste zadovoljni i sretni svojom trenutnom životnom situacijom. No, ukoliko ostajete u tom stanju samo iz straha, zapitajte se dobivate li zaista više na taj način ili možda ipak gubite? Pobrinite se da vaš život bude sretan, jer sreća je u nama.

Kontaktirajte me na: 091 577 2717, pošaljite email na info@aleksandrakusic.net ili ispunite obrazac. Potražite me i na Facebooku @aleksandrakusicNLPcoach i Instagramu @akusic_nlpsavjetnik