Neurolingvističko programiranje

NLP (Neuro Lingvističko Programiranje) komunikacijski je model baziran na subjektivnom proučavanju jezika, komunikacije, osobne promjene i usavršavanja. NLP otkriva način na koji ljudi komuniciraju, primaju i obrađuju informacije iz okoline, kao i utjecaj tih procesa na njihovo ponašanje i emocije.

NEURO se odnosi na naš živčani sustav, odnosno na povezanost osjetila i mozga. Čovjek putem osjeta (vid, sluh, okus, miris, dodir) prima informacije iz okoline koje potom obrađuje u mozgu.

LINGVISTIČKO se odnosi na jezik. Svoja iskustva koja proizlaze iz osjeta čovjek doživljava i obrađuje kroz riječi i komunikaciju. Komunikacija tako postaje način na koji čovjek doživljava svijet i s njim ulazi u interakciju. NLP se bavi utjecajem koji riječi imaju na naše razmišljanje, raspoloženja te ponašanje.

PROGRAMIRANJE se odnosi na ponašanje i mogućnosti mijenjanja naših ponašanja na način na koji nam odgovara.

Moglo bi se reći da pomoću NLP-a ostvarujemo poboljšanja i promjene kojima težimo u životu.

N – neuro

L – lingvističko

P – programiranje

N – nova

L – laka

P – poboljšana